ماه رمضان بر شما مبارک

9 May 2019
رمضان مبارک

رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق
برای درک زيباترين لحظهء حيات انسانی است

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران بر شما عزیزان و تمام مسلمانان جهان مبارک باد
پی سی هاستینگ